Światowy Dzień Zwierząt - 04.10.2021

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

       Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie 4 października. Wybór tej daty jest nieprzypadkowy -  to dzień św. Franciszka z Asyżu, który jest patronem zwierząt, ekologów i ekologii. Św. Franciszek wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń i wyrzekł się chęci dominacji człowieka nad innymi stworzeniami.

   Światowy Dzień Zwierząt ustanowiony został w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt, który trwa do 10 października. Ma on zwracać uwagę na kwestie ochrony praw zwierząt oraz wspierać organizacje, które interweniują w sprawach bezbronnych czworonogów i innych istot.

   Głównym celem obchodów Światowego Dnia Zwierząt jest zwrócenie uwagi na problemy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i zachęcenie do wspierania ich ochrony. W ciągu ostatnich 150 lat tempo wymierania ptaków i ssaków zwiększyło się aż czterokrotnie. Utrata naturalnych siedlisk, emisja zanieczyszczeń i nielegalny handel zagrożonymi gatunkami to podstawowe zagrożenia jakie napotykają na co dzień zwierzęta.

   W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w roku 1993.

Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk.

Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

   Zwierzęta towarzyszą nam od wieków na dobre i na złe. Często dają nam więcej, niż same otrzymują. Choć w wielu kwestiach podejście ludzi do zwierząt wciąż wymaga poprawy, grono miłośników zwierząt stale rośnie. I dobrze.

Traktujmy Zwierzęta, wszystkie Zwierzęta z miłością i szacunkiem, one na to po prostu zasługują.

Opr. DWB

Zdj. DWB , D.Sommerfeld, D.Bień.