Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 18-20 czerwca 2018 roku edukatorzy, będący w  służbach ochrony przyrody parków krajobrazowych Polski zjechali licznie do Nadwarciańskiego Grodu, położonego na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, aby uczestniczyć w szkoleniu ED-EK (poświęconemu edukacji ekologicznej).

Wręczenie nagród laureatom etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dniu 19 czerwca 2018r. w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom finału okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Marek Michalak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Piotr Maks – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Beata Koło  - Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej UMWŁ

Joanna Grzesiak - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

oraz Hieronim Andrzejewski – Dyrektor ZPKWŁ – organizator finału okręgowego

W dniach 08.06-10.06.2018r. w Lidzbarku odbył się etap centralny XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W etapie tym wzięło udział 112 uczniów z całej Polski. Województwo łódzkie reprezentowali:

 Tegoroczny krajowy finał XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przyniósł reprezentantom województwa łódzkiego 3 miejsce.

1a

8 czerwca odbyła się kolejna edycja rajdu ekologicznego "Nadwarciański Szlak”, współorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Zespół Szkół w Burzeninie oraz Urząd Gminy Burzenin.

motyl.popraw.1W sobotę, 2 czerwca o godzinie 21.00, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach, zorganizowaliśmy kolejną edycję "Nocy Świetlików".  

28 maja 2018 roku w ramach Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbył się wyjazd studyjny pod nazwą "Różnorodne formy edukacji ekologicznej w Bolimowskim Parku Krajobrazowym".

W kwietniu i maju br. odbyły się zajęcia terenowe dla studentów I roku kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas IX Pikniku Rodzinnego 27 maja plac Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Skierniewicach tętnił życiem. Kolejny dzień X Festiwalu Nauki pod hasłem „Woda jako źródło” zaskoczył bogatą ofertą różnorodnych atrakcji przygotowanych dla osób w każdym wieku.

Tradycyjnie już Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego towarzyszy tej imprezie. Podczas tej edycji Pikniku Rodzinnego pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przygotowali konkurs przyrodniczo - ekologiczny, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Murawy kserotermiczne w Sulejowskim Parku Krajobrazowym zlokalizowane są w jego centralnej części, m.in. na terenie miasta Sulejowa w dolinie rz. Pilicy i Radoński. O występowaniu tego typu siedliska decydują warunki geologiczne, płytko zalegającego wapienia i sposób użytkowania.