Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Czyszczenie budekPracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych zakończyli tegoroczny przegląd i czyszczenie budek lęgowych.

Jest kilka ważnych powodów, dla których należy to zrobić, a najważniejszy z nich to czyszczenie ze względów sanitarnych – usunięcie pasożytów, które mogą zagrażać pisklętom. Kolejny ważny powód, to względy bezpieczeństwa – na materiale ze starego gniazda ptaki dokładając nowy, podnoszą gniazdo bliżej otworu wylotowego, czym narażają młode na wypadnięcie oraz dostęp drapieżników.

       W ramach obchodów Światowego Dnia Recyklingu Powiat Radomszczański wraz z ZPKWŁ - Oddziałem Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i fundacją Recal zaprasza wszytkich do udziału w akcji "Zbieramy nie wyrzucamy". Akcja polega na zbiórce aluminiowych opakowań (m.in. puszek po napojach) - za które osoby oddające dostaną sadzonki drzew i krzewów, budki lęgowe dla ptaków bądź inne upominki. Zbiórka odbywać się będzie 18 marca w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku w godzinach 12-18.

Stop pożaromPrzedwiośnie to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Widniejące na łąkach, nieużytkach, przydrożnych rowach i miedzach uschnięte resztki zeszłorocznej roślinności to znak, że niebawem rozpocznie się „sezon na wypalanie traw”.
W Polsce w 2019 roku odnotowano 153 520 pożarów, wśród których były 55 912 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło ok 36,4% wszystkich pożarów w naszym kraju.

W 2013 r. podczas 68. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dzień 3 marca został ustanowiony Światowym Dniem Dzikiej Przyrody.

     Głównym celem Dnia Dzikiej Przyrody jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej flory i fauny przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami. Ten dzień ma również przypominać o roli Konwencji CITES jako kluczowego narzędzia pozwalającego przeciwdziałać kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

   Od kilku dni napływa do nas zdecydowanie cieplejsze powietrze. Temperatura osiąga nawet 18 stopni Celsjusza. Zalegający dotąd śnieg zaczyna bardzo szybko się topić powodując gwałtowne przyrosty stanu wody w Pilicy. Wody jest naprawdę dużo, koryto Pilicy  ledwie ją mieści , tworzą się więc okazałe rozlewiska, woda wypełnia wszystkie blisko rzeki położone zagłębienia i podsiąka łąki. W lesie szachownica , w ocienionych miejscach śnieg tworzy błyszczące skorupy, które pomału znikają, tam gdzie dociera więcej słońca zieleni się mech.

Przedwiośnie – jedna z charakterystycznych pór roku dla klimatu umiarkowanego. W ostatnich latach z racji braku pokryw śnieżnej może mniej zauważalna i charakterystyczna niż kiedyś. W tym roku jednak mamy możliwość podziwiania tej pięknej pory roku. Śnieg, który utrzymuje się już tylko miejscami zwłaszcza w lasach gdzie jest większe zacienienie szybko topnieje tworząc niewielkie rozlewiska. Na polach słychać już skowronki – pierwszego w Spalskim Parku Krajobrazowym widziałem 15 lutego, kiedy było jeszcze zimno i śnieżnie.

Kuropatwa Perdix perdix – to jeden z bardziej charakterystycznych gatunków ptaków związany z krajobrazem rolniczym. Sylwetka krępa z krągłym tułowiem i stosunkowo małą głową. Choć z oddali wydaje się być ptakiem szarawym to z bliska okazuje się, że jest to ptak dość kolorowy. Z pomarańczowobrązowym gardłem i licem, brązowymi pręgami na bokach, szarą piersią oraz  dużej kasztanobrązowej plamie na brzuchu zwłaszcza u samców. Zwykle ucieka na piesze, spłoszona odlatuje na niewielkie odległości wydając przy tym głośne odgłosy. Wiosną charakterystycznie się odzywająca – „kierr-ik” głównie wieczorem. Czasem gdy się na nie przypadkiem natkniemy można się wręcz wystraszyć ich nagłym zerwaniem się spod nóg. Zamieszkuje głównie otwarte tereny rolne zwłaszcza pola i łąki najchętniej z usianymi niewielkim zadrzewieniami/zakrzaczeniami śródpolnymi, które stanowią dla nich schronienie. Ptak osiadły, w zimie często trzyma się w małych stadkach.

Gągoły w ZPK 16 lutego 2021 cSpośród sieradzkich parków krajobrazowych z ptakami wodno-błotnymi kojarzy się przede wszystkim PK Międzyrzecza Warty i Widawki. Jego obszar obfituje w różnorodne typy środowisk wodnych i podmokłych, więc ta grupa ptaków z pewnością łatwiej znajduje tu dogodne warunki życia. Ale z jakiegoś powodu to w Załęczańskim Park Krajobrazowym, na pozór pod tym względem mniej atrakcyjnym, jako pierwsze osiedliły się niektóre gatunki rzadkich ptaków wodnych. Można tu przytoczyć przykład niezwykle rzadko lęgnących się w Polsce łabędzi krzykliwych, które przez wiele lat gniazdowały na śródleśnych stawach w Giętkowiźnie i zimowały w obrębie Wielkiego Łuku Warty. Również nurogęsi szczególnie upodobały sobie ten odcinek Warty. Przez wiele lat, oprócz ujścia do Odry, było to jedyne miejsce nad Wartą,, gdzie gniazdowały. Nad Wartą w ZPK także o wiele częściej spotkać można rybołowa.

     W Polsce kuropatwa szara występuje w całym kraju. Zamieszkuje tereny otwarte, pokryte niską roślinnością, z kępami krzewów lub wyższych chwastów, a więc pola uprawne, łąki i pastwiska. Unika rozległych monokultur, terenów skalistych i podmokłych. Zimę ptaki spędzają na ogół na oziminach, podchodząc w pobliże osiedli ludzkich w poszukiwaniu pokarmu. Preferują tereny tworzące swego rodzaju szachownicę, pociętą dużą ilością miedz i rowów. Dorosłe kuropatwy pobierają pokarm pochodzenia roślinnego oraz w mniejszych ilościach zwierzęcego. Na pokarm ten w zależności od pory roku składają się: źdźbła zbóż i innych (szczególnie słodkich) traw, pączki, kwiaty, liście i korzonki roślin, nasiona zbóż i chwastów polnych oraz owady i ich larwy szczególnie żerujące na chwastach. W przeciwieństwie do ptaków dorosłych młode kuropatwy w pierwszych dwóch tygodniach życia pobierają prawie wyłącznie  pokarm składający się z owadów o miękkich pancerzach, głównie mszyc.

 

Akcja organizowana dla pasjonatów przyrody przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.