Turystyka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Załęczański Park Krajobrazowy jest terenem o znacznej wartosci turystycznej. Panują tu wymarzone warunki do uprawiania kwalifikowanej turystyki i rekreacji, które zapewnia wspaniały mikroklimat, dzikie zakątki pełne przyrodniczych osobliwości, przepiękne krajobrazy oraz całkowicie niezwykły odcinek dzikiej Warty wijącej się malowniczo wśród jurajskich ostańców i morenowych wzgórz, a także duże wartości kulturowe.

Niezwykłą turystyczną atrakcją Załęczańskiego Parku Krajobrazowego jest mozliwość spływu rzeką Wartą. Płynąc wraz z nią wśród bujnej nadbrzeżnej roslinności, oprócz wspaniałego krajobrazu warciańskich przełomów, możemy podziwiać całkowicie naturalne, praktycznie nietknięte ludzką ręką rzeczne koryto o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej. Na całym odcinku pomiędzy Działoszynem, gdzie Warta wpływa w Park, a Krzeczowem, gdzie go opuszcza, bez przerwy będziemy mijać zakola, meandry, starorzecza, wyspy, wysepki i piaszczyste łachy. Oglądanie dużej rzeki, która płynie całkiem dziko, tak jak stworzyła ją natura, jest juz dziś wielką rzadkością, a bezpośredni kontakt z jej dzikim nurtem na pewno pozostawi niezapomniane wrażenia.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki wyróżnia się w regionie swoimi szczególnie wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, nie brakuje tu tez obiektów zabytkowych. Obszary o najwyższych walorach krajobrazowych związane są z dolinami rzecznymi i tam też koncentruje się aktywność turystyczna. Wzrasta ona w miejscach gdzie doliny rzeczne przebiegają przez tereny z kompleksami leśnymi. Tam też występuje najwięcej zabudowy letniskowej i turystycznej. Park, to bardzo dobre miejsce do zorganizowania wycieczek pieszych i rowerowych, a ze wzgledu na duże zagęszczenie pięknych, naturalnych rzek, także do organizowania spływów kajakowych. Istniejąca sieć dróg umożliwia zwiedzenie odleglejszych zakątków samochodem.