Prelekcje i pogadanki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Celem zajęć prowadzonych przez pracowników OT Sieradzkich Parków Krajobrazowych jest zaznajomienie dzieci i młodzieży szkolnej z walorami przyrodniczo – kulturowymi SPK oraz z ideą ochrony przyrody. Poniżej znajduje się lista proponowanych tematów:

 1. Nasze parki - Sieradzkie Parki Krajobrazowe, czyli historia powstania oraz charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu PKMWiW oraz ZPK.
 2. Ptaki Sieradzkich Parków Krajobrazowych – charakterystyka wybranych gatunków ptaków występujących na terenie naszych parków.
 3. Płazi i gadzi świat - wybrane gatunki i ich charakterystyka.
 4. Nietoperze – nasi nocni przyjaciele - biologia, tryb życia, charakterystyka gatunków występujących na terenie SPK, znaczenie nietoperzy w życiu człowieka, formy ochrony.
 5. Leśny detektyw – ślady i tropy zwierząt – w trakcie zajęć uczniowie zgłębią wiedzę o życiu i zwyczajach zwierząt dziko żyjących w naszych lasach i poznają zachowania wybranych gatunków zwierząt na podstawie odnalezionych śladów.
 6. Lasy naszym skarbem – podstawowe gatunki drzew i krzewów lasotwórczych, struktura i funkcjonowanie lasów, znaczenie lasów, ochrona lasów, charakterystyka poszczególnych warstw lasu oraz ich mieszkańcy, zmiany zachodzące w ekosystemie lasu w ciągu czterech pór roku.
 7. Grzyby naszych lasów – budowa grzybów, rozpoznawanie gatunków, mikoryza.
 8. Z życia mrówek – charakterystyka wybranych gatunków, biologia, tryb życia, zagrożenia, ochrona.
 9. Formy ochrony przyrody w Polsce – charakterystyka form ochrony przyrody w Polsce.
 10. Rośliny chronione w PKMWiW oraz ZPK – charakterystyka wybranych gatunków.
 11. Zanieczyszczenia środowiska – rodzaje zanieczyszczeń, zagrożenia.
 12. Odpady - problem każdego z nas - od wytwarzania, segregacji po recykling
 13. Śmieci mniej – Ziemi lżej – co zrobić aby zmniejszyć ilość odpadów.
 14. Od ekologii do edukacji ekologicznej – historia działań ekologicznych, fakty i mity o ekologii (szkoły średnie).
 15. Bioróżnorodność z uwzględnieniem form ochrony przyrody - zagrożenia, ochrona (szkoły średnie).
 16. Turystyka w Sieradzkich Parkach Krajobrazowych.
 17. Zwiastuny wiosny (przedszkola).
 18. Jak pomóc ptakom przetrwać zimę (przedszkola).
 19. Leśni mieszkańcy (przedszkola i kl. I-III)

Oferujemy szeroką gamę zajęć o różnorodnej tematyce dostosowanej do wieku i możliwości dzieci i młodzieży. Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, zróżnicowanych wiekowo.

Prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem zajęć edukacyjnych OT Sieradzkich Parków Krajobrazowych", znajdującym się w zakładce EDUKACJA.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button