Nowe tablice edukacyjno-informacyjne w SPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 21-22 sierpnia na terenie Sieradzkich Parków Krajobrazowych zamontowano 17 nowych tablic informacyjno-edukacyjnych . Tablice zainstalowano w związku z realizacją projektu RPO pn. „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej” nr RPLD.05.04.02–10–0015/16. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020.

Tablice zamontowano w następującyhc lokalizacjach:

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Tablice z mapą i opisem parku.

1. Piaski (gmina Zduńska Wola).
2. Rychłocice (gmina Konopnica).

Tablice przy obiektach/terenach chronionych, inne tablice.

3. Rezerwat „Grabica” (gmina Sędziejowice).
4. Rezerwat „Hołda” (gmina Konopnica).
5. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Grabi” (gmina Sędziejowice).
6. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góry Wapienne” (gmina Burzenin).
7. Grodzisko w Konopnicy (gmina Konopnica).

Załęczański Park Krajobrazowy

Tablice z mapą i opisem parku.

1. Krzeczów (gmina Wierzchlas).
2. Kamion (gmina Wierzchlas).
3. Lisowice (gmina Działoszyn).
4. Załęcze Wielkie (gmina Pątnów).

Tablice przy obiektach/terenach chronionych, inne tablice.

5. Użytek ekologiczny „Wronia Woda” (gmina Wierzchlas).
6. Pomnik przyrody „Granatowe Źródła” (gmina Pątnów).
7. Pomnik przyrody „Góra Św. Genowefy” (gmina Wierzchlas).
8. Pomnik przyrody „Żabi Staw” (gmina Działoszyn).
9. Pomnik przyrody – podziemne ujście Suchej Strugi (gmina Działoszyn).
10. Ponory Suchej Strugi (gmina Działoszyn).

K. Kierniakiewicz