Wielki Dzień Pszczół w Sieradzkich Parkach Krajobrazowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

2W środę 8 sierpnia 2018 r. na terenie Nadwarciańskiego Grodu w Załęczańskim Parku Krajobrazowym zorganizowaliśmy zajęcia dydaktyczne z okazji Wielkiego Dnia Pszczół, na którym zebrało się około 200 dzieci.

Wraz z praktykantami z Uniwersytetu Łódzkiego pokazaliśmy dzieciom jaką ważną rolę pełnią pszczoły.

Wyjaśniliśmy proces zapylania, a także które owady mogą brać udział w tym procesie. Dodatkowo opowiedzieliśmy o miodobraniu, specjalnych strojach do tego przeznaczonych oraz o użyciu dymiarki. Uświadomiliśmy dzieciom jakie zagrożenia mogą napotkać pszczoły i jednocześnie przedstawiliśmy czynności, dzięki którym pomożemy im przetrwać. Aktywność na zajęciach była duża, świadczyła o tym chęć wypełniania domków dla pszczół trzciną oraz aktywne uczestniczenie w pytaniach sprawdzających wiedzę uczestników z nagrodami ufundowanymi przez Kujawski.

W ramach Wielkiego Dnia Pszczół zajęcia zostały przeprowadzone także dla dzieci z jednego z sieradzkich przedszkoli. Najmłodsi uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach, a na koniec własnoręcznie zrobiony "domek dla pszczół" został zawieszony w ogródku dydaktycznym należącym do przedszkola. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział oraz zaangażowanie.