Sprzątanie Załęczańskiego parku krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

1 copy copy15 czerwca po raz kolejny odbyła się akcja sprzątania Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Tym razem, wspólnymi siłami z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn zebraliśmy śmieci znajdujące się w okolicach rzeki Warty i kamieniołomu w Lisowicach, wzdłuż drogi z Lisowic do Bobrownik oraz często uczęszczanego odcinka szlaku prowadzącego do rezerwatu Węże.

Wszystkie odpady zostały posegregowane i odebrane z wyznaczonych miejsc. Niestety wśród nich przeważały plastikowe i szklane butelki po różnego rodzaju napojach. Optymizmem napawa jednak fakt, że w tym roku zebraliśmy znacznie mniej śmieci niż podczas poprzedniej akcji. Mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, a wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców tego terenu i turystów odwiedzających Załęczański Park Krajobrazowy sprawi, że wzrośnie estetyka tego miejsca.
Bardzo dziękujemy Włodarzom Miasta i Gminy Działoszyn za włączenie się po raz kolejny w akcję, a pracownikom biorącym w niej udział za zaangażowanie.

E. Fraszczyńska