Druga edycja rajdu „Rowerem przez trzy powiaty”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

16 września 2023 r. odbyła się druga edycja rajdu „Rowerem przez trzy powiaty” zorganizowanego przez Klub Sportowy Amatorzy Zapolice. Wyprawę zrealizowano w ramach zadania publicznego Województwa Łódzkiego „Rowerowe Łódzkie na PLUS”. Partnerami wydarzenia byli Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, Gmina Zapolice oraz Pałac Pstrokonie. Zadanie było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Na około 50 – kilometrowej trasie rajdu, biegnącej przez tereny Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, prawie 60 uczestników mogło zobaczyć m.in.: zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Grabi"; ujście Grabi do Widawki; niemiecki cmentarz wojenny z 1914 roku w Zamościu; rynek w Widawie; użytek ekologiczny "Góra Charlawa".
Organizatorzy zapewnili wszystkim pakiet startowy, pamiątkowy medal, poczęstunek, opiekę ratowników medycznych wraz z ambulansem oraz ubezpieczenie NNW.

K. Kierniakiewicz