XII Sieradzki Piknik Powiatowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W niedzielę, 10 września odbyła się impreza plenerowa zorganizowana przez Starostę Sieradzkiego oraz Samorządy Miast i Gmin Powiatu Sieradzkiego. Dla bardzo licznie odwiedzających piknik przygotowano wiele atrakcji: zawodów sportowych, konkursów, pysznych kulinariów Kół Gospodyń Wiejskich, a także wesołe miasteczko dla dzieci, występy artystyczne, prezentacje różnego rodzaju stoisk oraz występy gwiazd muzycznych na zakończenie. Pomiędzy namiotami, domkami czy miejscami zajętymi przez różnych wystawców przemaszerowała barwna parada samorządowców oraz mieszkańców miast i gmin Powiatu gdzie największe zainteresowanie i aplauz publiczności otrzymały orkiestry.

Wśród wystawców Odział Sieradzkich Parków Krajobrazowych promował i zachęcał do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody w parkach krajobrazowych naszego województwa rozdając mapy, foldery i różnego rodzaju „parkowe” publikacje. Jednak największe zainteresowanie budził konkurs w ramach akcji „Owocowe Łódzkie”. Dzieci i dorośli odpowiadali na pytania o parkach krajobrazowych, ich przyrodzie i walorach kulturowych, a także wiedzy o powiecie sieradzkim. Nagrodami były sadzonki roślin, głównie drzew i krzewów owocowych.

M. Ignaczak