XXXIII Sympozjum Jurajskie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 7-8 września pracownicy Oddziału Sieradzkich Parków Krajobrazowych uczestniczyli w XXXIII Sympozjum Jurajskim zorganizowanym w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu.


Hasłem przewodnim spotkania był „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej”, a podczas sesji referatowej podnoszono tematy związane z wodą na terenie województwa śląskiego. Sympozjum było również okazją do promocji książki autorstwa Marii Baścik i Doroty Okoń pt.: „Źródła w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd Województwa Śląskiego”.

IMG20230907130408
Wraz z ZPKWŚ wspólnie administrujemy Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, dlatego tym bardziej było nam miło, że mogliśmy uczestniczyć w Sympozjum i wymieniać się doświadczeniami związanymi z jurajskimi parkami krajobrazowymi.

E. Fraszczyńska