Kontrola schronów dla nietoperzy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 2 sierpnia tego roku we współpracy z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi skontrolowaliśmy zasiedlenie specjalnych schronów trocinobetonowych dla nietoperzy.

schrony 01

Trzy lata temu w ramach ochrony czynnej gatunków chronionych, staraniem RDOŚ wywieszono na 4 stanowiskach 30 schronów w celu zwiększenia liczby letnich kryjówek dziennych m. in. dla nocka dużego Myotis myotis – przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty. Oczywiście takie sztuczne schronienia chętnie zasiedlają również inne gatunki rodzimej fauny nietoperzy. Tak było i tym razem. W pięciu schronach zanotowaliśmy kilka nietoperzy przynajmniej z dwóch gatunków. Ze względu na zminimalizowanie płoszenia ograniczono się do ogólnego rozpoznania zwierząt bez ich chwytania czy otwierania kryjówek typu walcowego. Obserwowane nietoperze oznaczono tylko do grupy rodzajowej karliki Pipistrellus spp., choć z dużym prawdopodobieństwem były to karliki drobne Pipistrellus pygmaeus. Natomiast w dwóch trocinobetonowych schronach płaskich stwierdzono po jednym osobniku tzw. „małego nocka” oznaczonego do grupy (Myotis alcathoe, M. mystacinus, M. brandtii). W jednym z nich rozpoznano dokładnie nocka Brandta. Obserwacje wzbogaciły wiedzę na temat nietoperzy ZPK i będą kontynuowane.

Maurycy Ignaczak

Fot: T. Zadworny, M. Ignaczak