Obchody Dnia Drzewa - warsztaty edukacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P1030722Z okazji Dnia Drzewa w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu odbyły się warsztaty edukacyjne, dotyczące roli drzew w krajobrazie, a także życiu człowieka. Walory drzew są współcześnie coraz bardziej doceniane. Są one dominującymi elementami przestrzeni, zarówno pod względem wizualnym, jak i w zakresie skali oddziaływania ekologicznego, klimatycznego i oczyszczającego środowisko. Podnoszą walory terenu i tworzą ład przestrzenny, wyznaczając określone funkcje poszczególnym miejscom w krajobrazie. Towarzyszom osiedlom, wsiom i miastom, otaczają jeziora, rzeki, podkreślają bogactwem swoich sylwetek piękno architektury, a także maskują i izolują miejsca przemysłowe.

Ponieważ Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu kształci m.in. przyszłych techników architektury krajobrazu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Zazieleniamy Łódzkie” przekazał szkole 50 sztuk sadzonek drzew i krzewów (m.in. indygowiec, berberys zwyczajny, sosna kosodrzewina, jaśminowiec, kruszyna, żylistek). Jesteśmy przekonani, ze młodzi architekci krajobrazu umiejętne wkomponują  przekazane rośliny w zieloną przestrzeń wokół szkoły.

Przypomnijmy, że projekt „Zazieleniamy Łódzkie”  polega na dosadzaniu w przestrzeni publicznej województwa łódzkiego drzew i krzewów w celu zwiększenia ilości terenów zielonych oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

K. Piasecka