Odnowienie ścieżki dydaktycznej "Wokół rezerwatu Hołda"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 19-20 maja pracownicy ZPKWŁ OT SPK wymienili tablice na ścieżce dydaktycznej "Wokół rezerwatu Hołda". Prace polegały na montażu tablic w terenie oraz wkopaniu ich w miejscach poprzednich. W tym miejscu dziękujemy leśnikom z Nadleśnictwa Złoczew za pomoc w wykopaniu starych tablic i przygotowaniu miejsca pod nowe.

Powodem wymiany na nowe była estetyka i w przypadku niektórych - kilkunastoletnich już tablic brak czytelności. Nowe plansze zaprojektowano od początku z odświeżoną i uaktualnioną treścią, jak również nowymi zdjęciami i grafiką. Zmniejszyła się także liczba z dotychczasowych 13 do 10 sztuk. Długość ścieżki (ok. 3 km) i jej główny zamysł, czyli pokazanie różnic między lasem objętym ochroną prawną i lasem gospodarczym, pozostały bez zmian.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia odnowionej ścieżki - start w tym samym miejscu (wejście do rezerwatu Hołda w miejscowości Sobkowizna, od strony Rychłocic.)