Monitoring w PKMWiW, w ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ostatni weekend stycznia to wyjątkowa okazja do zapoznania się z różnymi gatunkami ptaków zimujących w naszym kraju. Najczęściej w tym okresie odbywały się spacery w ramach akcji „Zimowego Ptakoliczenia”, organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, do której się włączaliśmy i zapraszaliśmy szkoły. Aura jednak nie oszczędzała nas w ten weekend, gdyż nie tylko mocno wiało ale też padało. Do tego, większość uczniów trafiła na naukę zdalną z powodu sytuacji pandemicznej i nie mogliśmy wspólnie odbyć spaceru, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych. W związku z tym, pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych przeprowadzili monitoringi ptaków na wybranych odcinkach nadzorowanych parków.  Jeden z nich odbył się w dniu 28 stycznia na odcinku rzeki Widawki, między Kalinową a Pstrokoniami w PK Międzyrzecza Warty i Widawki.

Zaobserwowano: ok. 1 000 osobników gęsi gęgawy (Anser anser), ok. 50 osobników sikory bogatki (Parus major), ponad 30 łąbędzi niemych (Cygnus olor), 4 żurawie (Grus grus), 4 myszołowy (Buteo buteo), 2 gawrony (Corvus frugilegus).

Wanda Pogorzelska