Nowe skrzynki dla nietoperzy oraz kosze dla uszatek w PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach ochrony czynnej w październiku i listopadzie 2021 roku na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki zamontowano sztuczne kryjówki dla nietoperzy oraz kosze lęgowe dla uszatki.

Dla nietoperzy zawieszono 10 skrzynek szczelinowych tzw. „mopkowych” (na wysokości ok. 4 m) oraz 16 skrzynek typu Issel (na wysokości od 2,5 do 3,5 m). Schronienia te montowano na skrajach dróg leśnych, często w grupach istniejących od 2014 roku skrzynek typu Stratmann, na terenie 3 leśnictw: Dąbrowa, Korzeń i Rychłocice.

Na skrajach niewielkich kompleksów leśnych oraz zadrzewień nadrzecznych w urozmaiconym krajobrazie rolniczym zainstalowano 10 koszy dla uszatki. Kosze wieszano na wysokości ok. 4 m.

Schronienia zawiesił Maurycy Ignaczak na zlecenie ZPKWŁ OT SPK w porozumieniu z Nadleśnictwem Złoczew.