W Dzień Krajobrazu Zazieleniamy Łódzkie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z okazji Dnia Krajobrazu w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyło się wspaniałe spotkanie, na którym swój wykład pt. „Krajobrazy Województwa Łódzkiego” zaprezentowała Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Pani Katarzyna Krakowska.  Uczniowie dowiedzieli się, że ideą święta krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich. Takie otwarte krajobrazy są rezerwuarami różnorodności biologicznej, pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie, a także spełniają ważne funkcje środowiskowe, jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast czy regulowanie temperatur.

Ponieważ Zespół Szkół  nr w Wieluniu kształci m.in. przyszłych architektów krajobrazu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Zazieleniamy Łódzkie” przekazał szkole 50 sztuk sadzonek drzew i krzewów (m.in. forsycja, klon jawor, indygowiec, berberys zwyczajny, pięciornik krzewiasty, sosna zwyczajna). Jesteśmy przekonani, ze młodzi architekci krajobrazu umiejętne wkomponują  przekazane rośliny w  zieloną przestrzeń wokół szkoły.

Przypomnijmy, że projekt „Zazieleniamy Łódzkie”  polega na dosadzaniu w przestrzeni publicznej województwa łódzkiego drzew i krzewów w celu zwiększenia ilości terenów zielonych oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

K. Piasecka