"Owoce pamięci" w Katolickiej SP w Chojnach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

20 października posadzony został kolejny sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych w ramach projektu „Owoce Pamięci”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ta inicjatywa miała na celu upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, który ze szczególną sympatią i troską odnosił się do tradycyjnego, polskiego rolnictwa. Tym razem sadzenie drzew odbyło się na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnach, której patronem jest właśnie Św. Jan Paweł II.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: Pan Cezariusz Mostowski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, Pan Marek Pikuła – Burmistrz Gminy Lututów, Pani Maria Chodkiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Pani Agnieszka Szczepańska – członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Pani Katarzyna Lasota – Furmańska Wiceprezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Pan Daniel Grzesiak – zastępca kierownika biura powiatowego ARiMR, Pan Grzegorz Wrzosek – Radny Sołectwa Chojny, Pani Grażyna Kępa – Sołtys wsi Chojny, Pan Dawid Lesiak – zastępca prezesa OSP w Chojnach, Pani Aneta Wojtczak – Przewodnicząca koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele rady rodziców, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie, którzy zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, taneczne i teatralne.

Posadzono ponad 40 drzew owocowych. O prawidłowy wzrost i rozwój młodych drzewek będą dbać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Przy okazji warto zaznaczyć, że jest to pierwszy sad posadzony w szkole im. Św. Jana Pawła II.

Projekt „Owoce Pamięci” swoim zakresem obejmuje wiele różnorodnych działań związanych z zachowaniem drzew owocowych tradycyjnych odmian na terenie naszego województwa. Od inwentaryzacji starych sadów po szkolenia sadownicze, które odbywają się kilka razy w roku na terenie parków wchodzących w skład Zespołu PK Województwa Łódzkiego. Te działania to połączenie tradycji ze współczesnością, ochrona przyrody i wartości kulturowych, a przede wszystkim zachowanie różnorodności biologicznej.

W. Pogorzelska