Tradycyjny sad w DPS w Skrzynnie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

6 października przy Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie posadzony został sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych w ramach projektu „Owoce Pamięci”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ta inicjatywa miała na celu upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, który ze szczególną sympatią i troską odnosił się do tradycyjnego, polskiego rolnictwa.

Uroczystość w Skrzynnie swą obecnością uświetnili: Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński, Pani Emilia Łaniewska –  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Skrzynnie oraz Pani Katarzyna Krakowska – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Posadzono 40 drzew owocowych. O prawidłowy wzrost i rozwój młodych drzewek będą dbać pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. Przy okazji warto zaznaczyć, że jest to pierwszy sad posadzony w ramach projektu na terenie DPS-u w województwie łódzkim.

Projekt „Owoce Pamięci" swoim zakresem obejmuje wiele działań związanych z zachowaniem drzew owocowych tradycyjnych odmian na terenie naszego województwa. Podejmowane w ramach projektu działania to połączenie tradycji ze współczesnością, ochrona przyrody i walorów kulturowych, a także zachowanie różnorodności biologicznej.