Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Światowy Dzień Ziemi został uznany za największe ekologiczne święto na świecie. Pierwszy raz został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto.

22.04.1970 roku w Stanach Zjednoczonych miliony uczniów i studentów wyszły na ulice miast domagając się walki z szeroko rozumianymi zanieczyszczeniami środowiska powodowanymi wyciekami ropy, trującymi fabrykami i elektrowniami, toksycznymi odpadami i zanikiem dzikiego życia. Tego dnia na jednym placu w Waszyngtonie zgromadziło się około 200 tys. ludzi. Manifestacje objęły całe Stany Zjednoczone i na ulice miast wyszło 20 milionów ludzi domagających się konkretnych działań mających na celu ochronę środowiska. Umownie przyjęto, że właśnie tego dnia narodził się ruch ekologiczny, który kontynuując protesty sprawił, że politycy musieli się zająć po raz pierwszy takimi tematami jak czystość wód i powietrza. Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ podpisując 26 lutego 1971 r. proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną, jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. Aby zasygnalizować i uczcić moment, kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, 20 lub 21 marca, rozbrzmiewa Dzwon Pokoju. Natomiast niezaleznie od wszystkiego w roku 2009 Zgromadzenie Ogólne ONZ, ogłosiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi.

Obecnie obchodzony jest on w 192 krajach świata, a organizatorzy obchodów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie.

Początek obchodów w Polsce to rok 1990. Inicjatorem w naszym kraju, tego jakże ważnego z ekologicznego punktu widzenia święta, był poseł Jan Rzymełka z Katowic, który stanął na czele sztabu ekologów przygotowujących pierwsze polskie publikacje dotyczące Dnia Ziemi. Przełomowym było oświadczenie poselskie dotyczące Dnia Ziemi ogłoszone przez Jana Rzymełkę. Rozpoczęło ono przebudzenie ekologiczne w Polsce. Nowopowstające, pozarządowe, niezależne polskie organizacje proekologiczne ruszyły z szeregiem spontanicznych akcji. Łańcuchy rąk ludzi dobrej woli osaczające wielkich trucicieli, czy ekologiczne msze polowe, to pierwsze formy świętowania Dnia Ziemi. Ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych, w Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia.

Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne a głównym jego celem jest promowanie harmonii życia zgodnie z naturą tak, by osiągnąć równowagę pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń.

Z okazji Dnia Ziemi zastanówmy się do możemy zrobić dla naszej planety i wprowadźmy w życie wszelkie nasze proekologiczne plany.