Światowy dzień wody

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 <i>fot. znalezione w sieci</i>Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

„Woda i ścieki” to hasło przewodnie tegorocznych obchodów. Z jakiego powodu ścieki? Mają one na celu zwrócenie uwagi na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą wodą, jako niedocenionym potencjalnym źródłem czystej wody. Większość ścieków pochodzących z naszych miast, domów czy też zakładów przemysłowych wraca do środowiska bez ponownego wykorzystania i bez oczyszczenia. Dlatego właśnie powinniśmy nauczyć się nimi jak najlepiej gospodarować i wykorzystywać ich potencjał. Ścieki to cenny zasób. Zamiast go marnować, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.

Warta, Widawka, Bzura, Pilica oraz Rawka to jedne z najważniejszych rzek województwa łódzkiego, znajdujące się na obszarze chronionym, jakim są parki krajobrazowe. Przy okazji Światowego Dnia Wody pamiętajmy nie tylko o tegorocznym haśle przewodnim, ale także o tym by o nasze piękne i cenne rzeki dbać na co dzień. Nie zanieczyszczajmy ich odpadami i miejmy na uwadze, że woda to życie – nie tylko nasze, ale także wszystkiego, co w tej wodzie żyje.

K. Łężak