Zimowe liczenie nietoperzy w jaskiniach wyżyny wieluńskiej, w Załęczańskim Parku krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 <strong>Zimowe liczenie nietoperzy w jaskiniach Wyżyny Wieluńskiej, w Załęczańskin Parku Krajobrazowym</strong><br />(Załęczański PK)Wszystkie gatunki nietoperzy zamieszkujące obszar naszego kraju odżywiają się owadami. Okres zimowy, ze względu na brak owadów, spędzają pogrążone w głębokim śnie, w stanie tzw. hibernacji. Doskonałe warunki dla przetrwania zimy znajdują m.in. w jaskiniach krasowych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

28 stycznia oraz 4 marca 2017 r. roku odbyły się monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach Wyżyny Wieluńskiej, w Załęczańskin Parku Krajobrazowym. Liczenia zostały zorganizowane przez Maurycego Ignaczaka przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy oraz ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych. W badaniach brali udział chiropterolodzy z ośrodków z całego kraju: Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Warszawa, Łódź, Kielce.

W jaskini Szachownica w liczeniu styczniowym stwierdzono niemal 1500 osobników z 9 gatunków nietoperzy. Największy udział miały kolejno 3 gatunki: nocek Natterera Myotis nattereri, mopek Barbastella barbastellus oraz nocek duży Myotis myotis. Zanotowano znaczną liczbę dwóch trudno rozróżnialnych podczas hibernacji małych nocków: Brandta Myotis brandtii i wąsatka Myotis mystacinus – prawie 60 osobników. Spośród odnalezionych 8 nietoperzy oznakowanych obrączkami stwierdzono 2 nocki duże i 6 mopków.

W liczeniu marcowym stwierdzono niewiele ponad 1300 osobników. Po wyraźnym ociepleniu zimowisko opuściły już gatunki „zimnolubne” – gacki brunatne Plecotus auritus i mopki.

W jaskiniach rezerwatu Węże na górze Zelce przyrodnikom udało się skontrolować dwa obiekty: jaskinię Za Kratą oraz jaskinię Draba. Odnotowano jedynie 7 osobników z 4 gatunków nietoperzy (jaskinia Za Kratą - 6 osobników, jaskinia Draba - 1 osobnik). Prace wykonano na podstawie zezwoleń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska z Łodzi i Katowic.

Fotografie: Anika Jesion, Wojciech Stephan, Krzysztof Gara.

K. Gara