Wystawa z okazji 30 - lecia Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P103086318 września 2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu została otworzona wystawa fotograficzna związana z 30 - leciem Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Odwiedzający będą mogli obejrzeć 10 pięknych fotogramów przedstawiających rzekę Wartę, Widawkę, Grabię, Nieciecz oraz Oleśnicę, ptaki środowisk wodno - błotnych, przyrodnicze obiekty chronione, rezerwaty przyrody, rezerwat przyrody "Korzeń", obiekty kultury materialnej, uwarunkowania geologiczno - krajobrazowe, doliny rzek oraz środowiska podmokłe.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki powołany został 14 września 1989 r. w celu ochrony niepowtarzalnego krajobrazu związanego z dolinami rzek Warty, Widawki wraz z ich dopływami oraz towrzyszącej tym obszarom szaty roślinnej. Jego powierzchnia wynosi 25 330 ha i swym zasięgiem obejmuje 9 gmin: Widawę, Konopnicę, Burzenin, Zapolice, Sieradz, Sędziejowice, Ostrówek, Rusiec oraz Zduńską Wolę. Niezależnie od walorów przyrodniczych i krajobrazowych z obszarem doliny Warty wiążą się cenne wartości kultourowe. Na kulturę materialną Parku składają się liczne zabytki architeltury sakralnej, podworskiej, zabytkowe parki, stanowiska archeologiczne, a także zachowane w niektórych miejscowościach zabytkowe układuy przestrzenne.

Bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy, która potrwa do 7 października.