Rajd pieszy "Wokół rezerwatu Hołda"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

9 września pracownicy ZPKWŁ OT SPK zorganizowali rajd pieszy na ścieżce dydaktycznej „Wokół rezerwatu Hołda”.

W rajdzie uczestniczyło ok. 50 osób ze Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy. Licząca ok. 7 km trasa przebiegała początkowo przez łąki nad rzeką Wartą, a później w większości przez teren leśny, zarówno przez rezerwat przyrody jak i las gospodarczy. Zaangażowanie uczestników i okienko pogodowe sprawiły, iż udało się w pełni zrealizować główne cele rajdu, którymi były:

  • Poznanie walorów przyrodniczo-turystycznych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
  • Rozpowszechnienie wiedzy i zamiłowania do świata przyrody.
  • Poznanie różnic między lasem stworzonym przez naturę, a tym stworzonym ręką ludzką.
  • Utrwalenie wiedzy o formach ochrony przyrody.
  • Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa.

K. Kierniakiewicz