Konkurs edukacyjny „Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.
Konkurs: Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych (klas VI-VIII) województwa łódzkiego do uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie pn.: Krajobraz mojego regionu – uczę i pokazuję. Konkurs objęty został honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o regionie województwa łódzkiego oraz popularyzacja walorów przyrodniczych regionu łódzkiego.

Zadaniem uczestników konkursu (grup składających się z pięciu osób) będzie zorganizowanie spaceru krajobrazowego dla lokalnej społeczności. Zaproponowany przez uczniów spacer powinien pokazywać ciekawy turystycznie, przyrodniczo lub kulturowo szlak, wraz z opisami najważniejszych obiektów, zabytków czy form ochrony przyrody. Uczniowie, którzy podczas spaceru wejdą w rolę przewodnika wycieczki oprócz walorów przyrodniczych powinni także przedstawić historię oraz procesy, które wpływają na kształt krajobrazu jego funkcje oraz ewentualne zagrożenia. Zadaniem uczniów będzie także opracowanie przewodnika przyrodniczo – turystycznego na podstawie zorganizowanego spaceru. Z czynności należy wykonać prezentację multimedialną/film. Przewodnik przyrodniczo – turystyczny powinien być wykonany w formie broszury, przeznaczonej dla turystów odwiedzających teren/obiekt w nim opisany, według zaproponowanej trasy.

Kopie przedłożonych przez grupy konkursowe przewodników przyrodniczo – turystycznych zostaną przesłane do właściwych miejscowo urzędów gmin i miast, celem wykorzystania w kampaniach promujących dany region województwa łódzkiego.

Każda szkoła, która wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie musi wybrać nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole.

Jury spośród nadesłanych prac wybierze trzy najciekawsze prace oraz przyzna jedno wyróżnienie. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną także szkoły laureatów konkursu.

Inspiracją do zorganizowania konkursu jest ustanowiony z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, który w tym roku przypada na 20 października.

Termin nadsyłania prac do 23 października 2019 r.

pdfRegulamin konkursu.pdf

docxKarta zgłoszeniowa.docx

docxKarta opisująca przebieg spaceru krajobrazowego.docx

pdfOświadczenie dla opiekuna /ucznia.pdf

pdfOświadczenie dla nauczyciela koordynującego.pdf

Więcej informacji na stronie RDOŚ: kliknij tutaj