"Święto drzewa - wśród pól" - akcja sadzenia drzew w parku krajobrazowym międzyrzecza Warty i Widawki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 <strong>"Święto Drzewa - wśród pól" - akcja sadzenia drzew w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki</strong><br /><i>fot. K. Kierniakiewicz</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)Już od 14 lat Klub Gaja w dniu 10 października inauguruje Święto Drzewa. Jest to znakomita okazja do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia drzew oraz ich ochrony.

Tegoroczna akcja poświęcona jest przede wszystkim zadrzewieniom śródpolnym, stąd jej hasło: "Święto Drzewa - wśród pól".

Drzewa i krzewy występujące na obszarach rolniczych stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Warto sadzić zadrzewienia śródpolne, gdyż każdy, nawet najmniejszy zagajnik wśród pól czy kępa krzewów to schronienie dla owadów, ptaków i innych zwierząt. Zadrzewienia śródpolne umożliwiają przetrwanie gatunków zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych oraz przyczyniają się do wzrostu różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury.

W tym roku wśród partnerów zaproszonych do wspólnych obchodów znalazł się także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych zorganizował akcję sadzenia drzew na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W ramach współpracy sadzonki pozyskano od pracowników Nadleśnictwa Złoczew. Miejsce do sadzenia - malowniczo położoną w dolinie Warty śródpolną działkę udostępnił Pan Marek Garbarczyk - miłośnik przyrody ze Strońska, któremu serdecznie dziękujemy. Do akcji zaprosiliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osjakowie, które z wielkim zapałem sadziły sadzonki. Wśród 11 posadzonych drzew znalazły się takie gatunki jak: świerk pospolity (Picea abies), klon jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza brodawkowata (Betula pendula), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), lipa drobnolistna (Tilia cordata).

Większość z 30 osobowej grupy młodzieży odwiedziła Strońsko po raz pierwszy. Była to dogodna okazja, żeby pokazać grupie ten niewielki, ale urokliwy fragment Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy chętnie wzięli udział w spacerze po okolicy. Dzieci podziwiały krajobraz PKMWiW ze skarpy oraz zapoznały się z walorami kulturowymi i historycznymi (kościół św. Urszuli, schrony z 1939 roku). Ponadto młodzież poznała wiele gatunków drzew, zobaczyła dorodne okazy objęte ochroną prawną w postaci pomników przyrody oraz nauczyła się między innymi mierzyć obwód drzewa.

Zwieńczeniem Święta Drzewa było wspólne ognisko z kiełbaskami.

K. Piasecka, K. Kierniakiewicz