Dzień Ziemi w Kliczkowie Wielkim

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

dzien ziemi kliczkow 1124 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim odbyła się kolejna edycja Dnia Ziemi, tym razem pod hasłem „Chroń nasze gatunki”.

Dzień rozpoczął się od prelekcji o historii kampanii, celach i działaniach realizowanych w Polsce i na świecie z okazji obchodów Dnia Ziemi. Założeniem tego święta, jest przede wszystkim zwracanie uwagi na problemy otaczającego nas świata, edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Młodzi ludzie z Kliczkowa Wielkiego poszerzyli swoją wiedzę na temat zagrożonych wyginięciem gatunków oraz zagrożeń związanych z  zanieczyszczeniem środowiska. Zwieńczeniem uroczystości było posadzenie trzech drzew jesionu wyniosłego.

Aktywny udział w obchodach Dnia Ziemi, symboliczne sadzenie drzewa jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka, że od jednostkowych działań, zmiany postaw, wzorców zachowań, bardzo wiele zależy.

W. Pogorzelska