Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Tej wiosny pracownicy ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych kontrolowali wywieszone od kilku lat budki lęgowe dla puszczyka (Strix aluco). Trzy sztuczne schronienia rozmieszczone zostały w dużym rozproszeniu na terenie PKMWiW, na drzewach trzech gatunków: brzoza (fot.1), osika (2 i 6) i sosna (3). Pod koniec marca przy dwóch (2 i 3) obserwowaliśmy i słyszeliśmy puszczyki.

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego rajdu rowerowego. Trasa rajdu liczy ok. 50 km. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Na zakończenie przewidziano ognisko z kiełbaskami na terenie Pałacu w Pstrokoniach. Zapisy w GOKiS Zapolice.

Pracownicy ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych 27 kwietnia gościli w Miejsko-Gminnym Domu Kultury Warta w Działoszynie na Turnieju ekologicznym "Człowiek przyjacielem Ziemi". Turniej przebiegał etapowo i składał się z: krótkich scenek o tematyce środowiskowej, z wykonanego w drużynach i zaprezentowanego „Ludzika” z odpadów - tzw. Eko-Ludka, przygotowania i prezentacji komiksu, zabawy w kalambury oraz rozwiązania zadań związanych z segregacją odpadów.

Korzystając z pięknej pogody w piątek 21 kwietnia 2023 wraz z uczniami klas 4-8 przeszliśmy kilka kilometrów lasami niedaleko Szkoły Podstawowej w Szynkielowie.

W ramach wieloletniego monitoringu zasiedlenia specjalnych skrzynek dla nietoperzy w PKMWiW wykonaliśmy pierwszą kontrolę w bieżącym roku. Projekt zapoczątkowany już w 2014 roku obejmuje teraz prawie 150 skrzynek rozwieszonych w trzech leśnictwach Nadleśnictwa Złoczew: Dąbrowa, Korzeń oraz Rychłocice i zakłada poznanie szybkości, stopnia zasiedlenia i wybiórczości poszczególnych typów sztucznych kryjówek przez różne gatunki nietoperzy. Pierwszy okres badań opisuje praca opublikowana w Przeglądzie Przyrodniczym (link).

W dniu 17 marca 2023 roku odbył się etap parkowy XXII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegoroczna tematyka konkursu to „Ptaki parków krajobrazowych”. Test konkursowy składał się z 25 pytań – 10 z nich to pytania z zakresu wiedzy ogólnej na temat ptaków, natomiast 15 kolejnych to pytania dotyczące Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

W konkursie wzięły udział 2 drużyny: ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie.

14 marca 2023 roku odbył się parkowy etap XXII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegoroczna tematyka konkursu to „Ptaki parków krajobrazowych”.

W konkursie wzięło udział 6 drużyn: ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie, Szkoły Podstawowej w Szynkielowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach, Szkoły Podstawowej im. 72 PP Radom w Konopnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach.

W najnowszym kwartalniku „Na Sieradzkich Szlakach” 1/149/2023/XXXVIII ukazał się artykuł naszego kolegi Maurycego Ignaczaka: „Nietoperze Sieradzkich Parków Krajobrazowych – przegląd badań” str.: 16-19.

„Grupa naukowców i pasjonatów nietoperzy zainteresowała się obszarem tytułowych parków krajobrazowych już w 1981 roku. W roku 2023 mija więc ponad 40 lat badań tej wyjątkowej i jednocześnie trudnej do obserwacji grupy zwierząt w środkowej Polsce. Na początku trzeba wyjaśnić, że niniejszy artykuł przedstawia informacje o badaniach faunistycznych, ekologicznych czy behawioralnych i podsumowuje stan wiedzy o nietoperzach terenów Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (dalej: PKMWiW ) oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (dalej: ZPK) województwa łódzkiego. Część tego drugiego Parku znajduje się również w województwie śląskim.”

W ramach wieloletniego monitoringu zimowania nietoperzy 4 marca 2023 przeprowadziliśmy drugie liczenie w jaskiniach ZPK. W rezerwacie „Węże” spenetrowano pod kątem odnalezienia hibernujących zwierząt jaskinie: Samsonowicza oraz Stalagmitową (właściwie w tej drugiej skontrolowano tylko wiatę osłaniającą studnię wejściową jaskini). Po raz pierwszy sprawdzono również dwie inne, niewielkie jaskinie znajdujące się w rejonie sąsiadujących z Górą Zelce jurajskich ostańców – jaskinię Buki i jaskinię Mariusza I. W jednej z nich (j. Mariusza I) stwierdziliśmy zimowanie mopka zachodniego Barbastella barbastellus, gatunku nietoperza z II i IV załącznika tzw. Dyrektywy Siedliskowej, która jest podstawą tworzenia obszarów Natura 2000 w UE.

Tym razem, w drodze do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, a mijając Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki odwiedziliśmy również naturalny łącznik pomiędzy Sieradzkimi Parkami ochraniający korytarz ekologiczny wzdłuż południkowo płynącej rzeki Warty. Chodzi o Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który obejmuje poza doliną naszej głównej rzeki (oś obu Parków) również jej prawy dopływ rzeczkę Wężnicę.