Stare Skoszewy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Skoszewy swe powstanie zawdzięczają prawdopodobnie grodowi, którego ślady widoczne są w krajobrazie wsi do dziś. Usytuowany jest on ok. 650m. na południe od obecnego kościoła nad rzeką Moszczenicą. Stanowił on pierwszy w regionie łódzkim ośrodek władzy i administracji. Powstał prawdopodobnie w VI w.n.e. Na wschodnim wale grodziska usytuowany jest pomnik upamiętniający bohaterską walkę i śmierć żołnierzy poległych w czasie walk Powstania Styczniowego. Jest on dobrze widoczny z drogi Nowosolna-Stryków.

Z 1386r. pochodzą pierwsze wzmianki o Skoszewach jako o włości rycerskiej. Były one wówczas siedzibą rodu Skoszewskich. W 1426r. Władysław Jagiełło nadał im prawa miejskie. Z powodu słabego rozwoju w 1702r. Skoszewy utraciły prawa miejskie. W II poł. XIX w. właścicielami dóbr byli Henryk Zdzitowiecki i Bernard Kruszyński. Na uwagę zasługuje również kościół w Skoszewach, obecnie Sanktuarium Maryjne, wybudowany na miejscu poprzedniego – spalonego w 1914r., a powstałego w 1694r. We współczesnym kościele wybudowanym w latach 1934-1936 znajduje się, słynący łaskami obraz Matki Boskiej Skoszewskiej. Na placu przykościelnym znajdują się dwa groby, które znalazły się tu ze względu na zasługi osób w nich spoczywających dla parafii Skoszewy. Jeden z nich to grób Teodora Plichty dziedzica dóbr Byszewy zm. w 1833r.

Na północ od kościoła przy drodze Nowosolna - Niesułków znajduje się cmentarz rzymsko-katolicki. Cmentarz powstał ok. 1380r. Na uwagę zasługują 2 mogiły zbiorowe. Pierwsza z nich to grób 21 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939r., natomiast w drugiej spoczywają ofiary walk religijnych z 1906r.

W 1890r. wydzielono po prawej stronie Moszczenicy niewielki folwark na którym wybudowano modrzewiowy dwór. Został on spalony prawdopodobnie w trakcie działań wojennych w 1914r. Dwór, który przetrwał do czasów współczesnych został wybudowany przez F. Zdzitowskiego (zapewne syna Henryka) w latach 20-tych XXw., na wschód od poprzedniego dworku. Usytuowany jest on na wschodniej krawędzi rzeki Moszczenicy na południe od grodziska.