Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

24 czerwca 2023 r. wśród przyrodniczych perełek barokowego ogrodu okalającego Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, Województwo Łódzkie zorganizuje Festiwal Ogrodniczy.

Wydarzenie odbędzie się w ramach zapoczątkowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w 2022 r. projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

20 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, reprezentujących szkoły z terenu województwa łódzkiego.

Serdeczne gratulacje oraz słowa uznania dla każdego z Laureatów oraz Nauczycieli prowadzących skierowała p. Dyrektor ZPKWŁ Katarzyna Krakowska oraz p. dr Agnieszka Wolańska-Kamińska – Przewodnicząca Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W rozdaniu nagród uczestniczyli również członkowie Komitetu Wojewódzkiego XXXVIII OWE - pani Krystyna Złotowska wraz z dr Natalią Ratajczyk oraz p. Patrycja Szustakowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wymagania, z którymi mierzy się młodzież podczas Olimpiady Wiedzy Ekologicznej znacznie wykraczają poza podstawę programową z geografii, chemii, fizyki. Obejmują również treści z zakresu ekologii, ochrony i kształtowania środowiska. Na każdym etapie od uczestników oczekuje się znajomości bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Laureaci etapu krajowego zdobywają indeks wymarzonego kierunku studiów wielu uczelni w całej Polsce.

Piknik w Tumie

W niedzielę (18 czerwca), w ramach „Europejskiego Zjazdu Rycerstwa”, w otoczeniu historycznego grodziska w Tumie koło Łęczycy, odbył się piknik „Piknikowo i Sportowo, Aktywnie i Zdrowo z Województwem Łódzkim”. W czasie wydarzenia można było zwiedzić najstarszy element średniowiecznej Łęczycy i perłę romańskich zabytków w Łódzkiem – Grodzisko w Tumie.

W sobotę 17 czerwca, przy nieco zmiennej pogodzie odbył się IV Rajd Odkrywców organizowany wspólnie z Gminą Nowosolna. Trasa rajdu prowadziła przez ciekawe miejsca zarówno pod względem historycznym, jak i przyrodniczym m.in.: głazowisko i cmentarz wojenny w Rosyjce, rezerwat „Struga Dobieszkowska”, czy malownicze otwarte tereny Bogini. W trakcie wędrówki uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek zarówno o odwiedzanych miejscach, jaki i rosnących po drodze ziołach i ich właściwościach.

W dniu 17 czerwca gościliśmy w Konopnicy na Pikniku Rodzinnym. Była to także okazja do uroczystego otwarcia nowego punktu dydaktycznego „W nadwarciańskim klimacie”, który posłuży do prowadzenia zajęć terenowych. Nie zabrakło stoisk wystawienniczych, stref zabaw dla dzieci oraz występów przedszkolaków, uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy oraz Zespołu Nadwarcianki. Miłośnicy przyrody i nowinek technologicznych mogli prowadzić obserwacje pod mikroskopem, przenieść się wirtualnie do świata przyrody za pomocą okularów VR oraz odwiedzić stoisko przygotowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

W dniach 14-16 czerwca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych i Arboretów „POLSKIE OGRODY BOTANICZNE I ARBORETA W XXI WIEKU - WYZWANIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowana w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji jubileuszy 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

Na zakończenie roku szkolnego młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu wraz z opiekunami i pracownikami Przedborskiego Parku Krajobrazowego odbyła rajd rowerowy w dolinie rzeki Pilicy, wzdłuż granic otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

W czwartek 15 czerwca o godzinie 10.00 we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu odbyła się inauguracja projektu „Owocowe łódzkie”. Program ten polega na dosadzaniu w przestrzeni publicznej województwa łódzkiego drzew i krzewów, które zapewnią bazę pokarmową dla owadów, ptaków i ssaków. Zadanie to wpisuje się w większy projekt Województwa Łódzkiego o nazwie: „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

Płynąc kajakiem rzeką Pilicą, koło Skotnik w Sulejowskim PK - w oddali na brzegu dostrzegliśmy grupę drzew, o jednolitym białym kolorze pnia. Pierwsze skojarzenie było takie, że jakiś człowiek pomalował drzewa białą farbą, lub posadził egzotyczne nieznane gatunki drzew.

15 czerwca przypada Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day). Jest on organizowany przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej. To dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii.