Skocz do treści

Drużyna gimnazjalistów z Przedborskiego PK najlepsza w kraju

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że drużyna uczniów w składzie: Angelika Gacia, Natalia Robak, Izabela Gołdyn, Diana Gągorowska, której opiekunem jest Pani mgr Iwona Dusza (Publiczne Gimnazjum w Krasocinie), reprezentująca województwo łódzkie (Przedborski Park Krajobrazowy) zajęła pierwsze miejsce w Finale Krajowym XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Finał konkursu, w którym wzięło udział 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa, odbywał się w województwie pomorskim, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. W trakcie eliminacji uczestnicy rozwiązywali test dotyczący ekologii i wiedzy nt. parków krajobrazowych oraz rozpoznawali chronione gatunki roślin i zwierząt.

Zwycięska drużyna otrzymała cenne nagrody rzeczowe, a Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przejął na najbliższy rok „Puchar przechodni za zajęcie I miejsca w Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, ufundowany 13 lat temu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Warto odnotować, że na miejscu drugim uplasowała się drużyna reprezentująca województwo małopolskie, a na trzecim drużyna z województwa lubuskiego.

Finał krajowy konkursu, zorganizowany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, połączony był z „Zieloną szkołą” odbywającą się w dniach 26-30 maja. Uczestnicy finału odwiedzili m.in. Fokarium w Stacji Morskiej na Helu, Słowiński Park Narodowy (wydmy ruchome), Jastrzębią Górę (wybrzeże klifowe) oraz gdańskie stare miasto. Szczególną atrakcją był też edukacyjny rejs kutrem badawczym po wodach Zatoki Gdańskiej.

Oprac. HA

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje