Dostawa materiałów na warsztaty entomologiczne i pszczelarskie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w terminie do 23.07.2014 r., dotyczących dostawy materiałów na warsztaty entomologiczne i pszczelarskie.

pdfZaptyanie ofertowe - dostawa materiałów na warsztaty entomologiczne i pszczelarskie399.5 KB

docFormularz ofertowy - dostawa materiałów na warsztaty entomologiczn i pszczelarskie38 KB