Utworzenie Terenowego Punktu Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w terminie do 2 października 2017r. do godz. 15:00 r. dotyczących utworzenia Terenowego Punktu Edukacji Ekologicznej w Dolecku.

pdfZapytanie ofertowe731.27 KB

docFormularz ofertowy44 KB