Utworzenie Terenowego Punktu Edukacji Ekologicznej w Dolecku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w terminie do 25 października 2017r. do godz. 15:00 r. dotyczących utworzenia Terenowego Punktu Edukacji Ekologicznej w Dolecku.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego informuje, iż przedłuża termin realizacji powyższego zamówienia do dnia 21 listopada 2017r.

pdfZapytanie ofertowe578.2 KB

docFormularz ofertowy44 KB