Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Informujemy, że po dokonaniu analizy ofert dot. zapytania nr 2/2014 z dnia 23.06.2014 r. na dostawę 23 szt. rowerów, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Velo sp. z o. o. , ul. Pszczyńska 305, 44-100 Gliwice, która uzyskała łączną ocenę 98 pkt.

Na zapytanie odpowiedziało 5 podmiotów, których oferty uzyskały następującą liczbę punktów.

lp.

Podmiot Suma punktów
1. Velo sp. z o. o. ul. Pszczyńska 305, 44-100 Gliwice 98
2. Win-Tech Krzysztof Winczura, ul. Pułaskiego 42, 33-100 Tarnów 95
3. Bikemia Sp. z o.o. ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź 91
4. Marabut Sp. z o.o. 32-070 Czernichów 451 79
5. Aktel, ul. Kościuszki 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie 55