Modernizacja systemu oczyszczania wody w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w terminie do 20 listopada 2017r. do godz. 12:00 r. dotyczących modernizacji systemu oczyszczania wody w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty292.96 KB

pdfZapytanie ofertowe362.13 KB

docZał. nr 1 - formularz ofertowy27.5 KB

pdfZał. nr 2 - wzór umowy110.88 KB

pdfZał. nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia118.69 KB