Renowacja elewacji budynku biurowego i gospodarczego OT NPK w Przedborzu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert
w terminie do dnia 30 września 2020 r., dotyczących renowacji elewacji budynku biurowego i gospodarczego OT NPK w Przedborzu, ul. Krakowska 28

pdfZapytanie ofertowe

pdfPrzedmiar robót

docxFormularz ofertowy.docx

pdfZawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf275.66 KB