Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy II etap

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Sygn. post. ZPKWŁ.271.2.2022

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ddd6533-bd58-4536-936a-69d4b39254f4

Dodatkowe informacje:

Data ogłoszenia: 15.07.2022r.

Termin składania ofert:

1.08.2022 r. do godz. 9:00