Wykonanie, pielęgnacja i usunięcie 8 wybranych ogrodów zaprojektowanych w konkursie „Zielona architektura”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Sygn. post. ZPKWŁ.271.2.2023

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3044aa53-fb82-11ed-9355-06954b8c6cb9

Dodatkowe informacje:

Data ogłoszenia: 29.05.2023r.

Termin składania ofert:

5.06.2023 r. do godz. 9:00