Wydawnictwa przyrodniczo-turystyczne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Sygn. post. ZPKWŁ.271.1.2023

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cbdd4ac6-9c99-11ed-b4ea-f64d350121d2

Dodatkowe informacje:

Data ogłoszenia: 25.04.2023r.

Termin składania ofert:

5.05.2023 r. do godz. 9:00