Modernizacja części ogrodzenia w siedzibie OT NPK w Moszczenicy II etap

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Sygn. post. ZPKWŁ.271.3.2022

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/e4451d79-c870-4b29-b538-4b9a8734c550

Dodatkowe informacje:

Data ogłoszenia: 12.08..2022r.

Termin składania ofert:

1.09.2022 r. do godz. 9:00