Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy obszaru Natura 2000 Wola Cyrusowa

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 18 września 2018 r. w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH100034.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Brzezinach, Urzędu Gminy W Dmosinie, Nadleśnictwa Brzeziny, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Spotkanie to miało charakter informacyjny o projekcie realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Pan Michał Kulawiecki z RDOŚ przybliżył realizowany projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. W ramach projektu przygotowywanych będzie 6 planów zadań ochronnych dla obszarów: Niebieskie Źródła PLH100005, Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029, Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028, Silne Błota PLH100032, Wola Cyrusowa PLH100034, Lipickie Mokradła PLH100025

Przedstawiciel wykonawcy projektu przybliżył funkcjonowanie sieci Natura 2000 i zasady sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce. Ponadto omówił główne przedmioty ochrony obszaru Wola Cyrusowa – biologię i ekologię traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Wykonawcy w tym roku na Woli Cyrusowej przeprowadzili już część prac. Będą one jeszcze powtarzane w kolejnym sezonie.