Czy każdy grzyb na drzewie to Huba? Poznajemy nadrzewne bogactwo królestwa grzybów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu wczorajszym na terenie ZPKWŁ OT PKWŁ miało miejsce szkolenie na temat grzybów nadrzewnych prowadzone przez pana Sebastiana Piskorskiego członka Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz Pracowni Algologii i Mykologii UŁ. Na szkoleniu pojawiła się znaczna większość kadry z oddziałów terenowych ZPKWŁ.

W części teoretycznej przedstawione zostały informacje dotyczące biologii grzybów i podstawowych pojęć odnoszących się do tego królestwa. Nie zabrakło informacji o różnorodności gatunkowej grzybów, ich właściwościach i cechach, a także o zależności ich występowania względem stanu zdrowotnego drzew. Jest to niezwykle cenna wiedzy pomagająca pracownikom Zespołu w ich pracy codziennej przy wydawaniu opinii dotyczącej kondycji zdrowotnej drzew planowanych do wycinki.

Szkolenie odbywało się w środku Lasu Łagiewnickiego, stąd bazą do wyjścia terenowego był Las Łagiewnicki oraz rez. Las Łagiewnicki. Podczas części terenowej udało się zobaczyć grzyby takie jak: ozorek dębowy (Fistulina hepatica), szpileczka czerniejąca (Spinellus fusiger), drobnołuszczak jeleni (Pluteus cervinus), sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus), szczecinkowiec rdzawy (Hymenochaete rubiginosa), gmatwica chropowata (Daedaleopsis confragosa),  żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus), maślanka wiązkowa (Hypholoma fasciculare), czyreń dębowy (Fomitiporia robusta), pniarek brzozowy (Fomitopsis betulina) czy drewniak szkarłatny (Hypoxylon fragiforme). Nie zabrakło rzetelnych informacji co do sposobu rozpoznawania niektórych gatunków (czasem oznaczenie gatunku grzyba nie jest możliwe bez mikroskopu), ich właściwości i ciekawostek. Panu Sebastianowi Piskorskiemu za poprowadzenie szkolenia, a naszym Koleżankom i Kolegom z parków krajobrazowych za aktywny i pozytywny udział bardzo dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: D.Sosenkiewicz