Kolorowa lokomotywa - podsumowanie projektu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 14 października 2017 roku w ŁDK odbyło się podsumowanie 5 edycji projektu ekologiczno-artystycznego "Kolorowa Lokomotywa". Inicjatorem projektu jest Łódzki Dom Kultury zaś Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łózkiego wydatnie wspierał i angażował się przez kolejne 5 lat w ten projekt.

Na gali wręczenia nagród i podsumowania projektu ZPKWŁ reprezentował z-ca dyr. Piotr Wypych, obecni również byli m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Dyrektor ŁDK Jacek Sokalski oraz liczne media i organizacje społeczne, a przede wszystkim licznie przybyła młodzierz i dzieci biorące udział w "kolorowej lokomotywie".