Wiosenne Sprzątanie Rawki 2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” serdecznie zapraszają wolontariuszy na Sprzątanie Rawki, które odbędzie się 18 maja 2024 roku w Ośrodku „Sosenka” w Rudzie. Liczba miejsc dla uczestników akcji jest ograniczona!

PROGRAM AKCJI SPRZĄTANIA REZERWATU RAWKA W DNIU: 18 maja 2024 r.

1. Zbiórka uczestników akcji na terenie OTK „Sosenka” (Ruda 30, 96-100 Skierniewice) - godz. 9.30.

2. Otwarcie i przywitanie uczestników - godz. 09.45.

3. Podział grup i odcinków do sprzątania, załadunek kajaków – godz. 10.00 -10.15.

4. Rozwiezienie uczestników i kajaków na przydzielone odcinki rzeki - godz.10.15-11.00.

5. Rozwiezienie uczestników sprzątających rzekę z brzegów - godz.10.15-11.00.

6. Powrót uczestników do ośrodka „Sosenka” od godziny około 13:00 do 16:00. Po zakończeniu akcji planowany jest posiłek regeneracyjny.

Odbiór zebranych odpadów przez pracowników ZPKWŁ: w trakcie trwania wydarzenia oraz po zakończeniu.

W akcji udział biorą piesi wolontariusze i doświadczeni kajakarze, oraz zaangażowane finansowo instytucje i firmy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarząd Okręgu PZW w Skierniewicach, Urząd Gminy Skierniewice, OTK „Sosenka”, Kancelaria Ubezpieczeniowo-Kredytowa DF spółka z o.o. ze Skierniewic, Eko-Region ze Skierniewic, Wody Polskie Nadzór Wodny Skierniewice. Osobowo wspierają akcję: kluby kajakowe ze Skierniewic, Łodzi i Łowicza, Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu, a także niezrzeszone osoby i grupy ze Skierniewic i okolic.

Odpady nieodpłatnie odbiera firma Eko-Region Bełchatów, kajaki nieodpłatnie użycza Ośrodek Turystyki Kajakowej „Sosenka” w Rudzie.

Planowane jest uprzątnięcie rzeki na odcinku: Suliszew – zalew w Joachimowie Mogiłach, co może ulec zmianie w zależności od pogody i ilości uczestników.

Telefon kontaktowy do organizatora:
608 376 919 - Jerzy Sadzewicz – starszy strażnik ZPKWŁ - O BPK.

sprzatanie rawki 2024