Sadzimy las na 100-lecie Lasów Państwowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych pana Jacka Chudego, uczestniczyliśmy w sadzeniu lasu w związku z obchodami 100-lecia Lasów Państwowych. Całość wydarzenia zorganizowana została na terenie Nadleśnictwa Kolumna, a w akcji wzięli udział pracownicy z nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w łodzi oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego.

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z Lasami Państwowymi: pan Arkadiusz Malec - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pani Marta Grzeszczyk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pan płk Jarosław Banasik - Dyrektor Okręgowy Służby Więzienne w Łodzi. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentował pracownik Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Zaproszeni goście oraz leśnicy i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wraz z członkami Polskiego Towarzystwa Leśnego posadzili pamiątkową aleję dębową oraz las sosnowy.

Dziękujemy za zaproszenie i udział w tym fantastycznym wydarzeniu.

Krótka relacja na profilu FB WFOŚiGW w Łodzi .