Parkowy etap konkursu PPKP w Bolimowskim Parku Krajobrazowym 2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

5 marca 2024 roku w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach odbył się parkowy etap XXIII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Uczestnikami konkursu z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego byli przedstawiciele 2 szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach (m. Skierniewice),

- Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej (gmina Puszcza Mariańska).

Konkurs miał formę testu wiedzy, składającego się z:

  • 10 pytań ogólnych z wiedzy z zakresu biologii i geografii związanej głównie z tegorocznym hasłem konkursu, tj. "Ssaki Polski",
  • 15 pytań z wiedzy o Bolimowskim Parku Krajobrazowym, 
  • 10 fotografii wybranych gatunków ssaków do rozpoznawania.

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach w składzie:

  • Norbert Kubel,
  • Alan Laskowski,
  • Daniel Markus.

Opiekunem uczniów była Pani Beata Kowalczyk.

Zwycięska drużyna awansowała tym samym do wojewódzkiego etapu konkursu i reprezentować będzie Bolimowski Park Krajobrazowy – jeden z 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Nagrodę za najlepiej napisaną pracę otrzymał Alan Laskowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach - który uzyskał 30 na 35 pkt możliwych do zdobycia w teście.

Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach - Marzennie Piwowar-Zrazek - za udostępnienie sali na potrzeby konkursu.

Ponadto gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej załączamy dokumentację fotograficzną z dzisiejszego konkursu.

Oprac. K. Nowak