Światowy Dzień Dzikiej Przyrody – 03.03.2024 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

     Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (ang. World Wildlife Day) obchodzony jest corocznie 3 marca. Jest to dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2013 roku w celu upamiętnienia podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Celem Światowego Dnia Dzikiej Przyrody jest zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności ochrony dzikiej przyrody oraz działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków.

   Konwencja Waszyngtońska kojarzona jest głównie z problemami egzotycznych zwierząt ale również w Polsce nie brakuje takich, które – jak wskazuje „Polska czerwona księga zwierząt” – są lokalnie zagrożone wyginięciem. Sytuacja tych zwierząt nie poprawia się, a wśród przyczyn należy wymienić zmiany klimatyczne i szkodliwą dla środowiska działalność człowieka - nielegalne polowania - kłusownictwo oraz zanieczyszczanie i zaśmiecanie siedlisk.


248A9692

Wiele problemów dotyczących dzikiej przyrody wynika z nieodpowiedzialnych zachowań ludzi. Odwiedzając las lub park należy pamiętać o kilku prostych zasadach. Nie powinno się zostawiać zbędnych śladów obecności, czyli nie niszczyć runa leśnego oraz nie łamać gałęzi drzew i krzewów. Trzeba również pamiętać, aby nie pozostawiać opakowań po jedzeniu lub piciu. W warunkach naturalnych, zostawione bez nadzoru, są one niebezpieczne dla zwierząt i roślin. 

   Dużym zagrożeniem pozostają również nielegalne wysypiska śmieci. Ich działanie to nie tylko oszpecony krajobraz, ale także potencjalne zagrożenie dla miejscowej zwierzyny i roślinności. Jedna mała bateria pastylkowa, którą wyrzucimy, jest w stanie skazić 1 metr sześcienny gleby oraz ilość wody pitnej odpowiadającą zapotrzebowaniu człowieka na ok. 150-200 dni. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. na terenie naszego kraju działało ponad 12 tys. takich nienadzorowanych śmieciowisk, a ich powierzchnia przekroczyła 200 ha. Pokazuje to, jak dużo jest nadal do zrobienia, szczególnie w kontekście edukacyjnym, który buduje świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Foto : D.Kuzdak , D.WB. (PPK).