XXVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 24 lutego odbył się XXVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego na terenie Gminy Aleksandrów.

Organizatorem rajdu był Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie oraz Urząd Gminy
w Aleksandrowie. Odział NPK Sulejowski Park Krajobrazowy był partnerem tego wydarzenia. Rajd rozpoczął się uroczystością odsłonięcia i poświęcenia odnowionego pomnika – bratniej mogiły Powstańców Styczniowych w Rożenku. Następnie uczestnicy odbyli rajd pieszy na trasie Rożenek – Aleksandrów.
W szkole podstawowej w Aleksandrowie uczniowie przygotowali program artystyczny poświęcony powstaniu 1863 roku.