Zaproszenie na Noc Sów w Przedborskim Parku Krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

       - Jak widzi sowa?

       - Czy sowa ma dobry słuch?

       - Czym żywią się sowy?

       - Jakie gatunki sów zamieszkują Polskę?

i wielu innych rzeczy z życia sów, to zapraszamy na zajęcia przyrodnicze prezentujące ich świat.

Program wydarzenia „Noc Sów w Przedborskim Parku Krajobrazowym”.

Przedbórz 08.03.2024

  • 17.00: Spotkanie w biurze Przedborskiego Parku Krajobrazowego, ul. Krakowska 28, 97-570 Przedbórz,
  • 17.15-18.30: prelekcja prezentująca wiedzę o sowach, ich biologii, gatunkach, metodach ochrony czy roli w kulturze,
  • 18.30-19.00: Konkurs o sowach z nagrodami,
  • 19.00-21.00: Spacer w okolicy biura Przedborskiego Parku Krajobrazowego, ulicą Browarną do Pilicy, dalej brzegiem rzeki w kierunku granicy miasta do cmentarza parafialnego, ulicą Cmentarną powrót do siedziby parku. Na przystankach organizacja stymulacji głosowej sów, polegająca na emisji głosu określonego gatunku, połączona z nasłuchiwaniem ewentualnej odpowiedzi.

Noc sow marsz PPK 2024